Samenstellen jaarrekeningen

De jaarrekening is een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van bedrijf of een organisatie.

Dit is een veelgevraagd document door banken, financiële instellingen en indien nodig, voor de jaarlijkse deponering bij de Kamer van Koophandel.

BMK Advies & Administratie beschikt over professionele rapportage-software waarmee wij uw jaarrekening kunnen samenstellen. Uiteraard geven wij hier graag uitleg over en toelichting op, zodat de cijfers voor u meer gaan spreken. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om tussentijds met u te meten hoe uw bedrijf ervoor staat en hoe het plaatje er voor de verdere toekomst uit zal zien.

Verzorgen van fiscale aangiften

De basis van een goede fiscale aangifte, vormt uiteraard uw financiële administratie. Deze dient immers als grondslag voor de resultaatbepaling en wordt opgenomen in uw fiscale aangifte, of wanneer uw bedrijf een rechtspersoon is in die van uw bedrijf. Met onze professionele aangiftesoftware kunnen wij zorgen voor een optimale verdeling van aftrekposten waardoor uw belastingdruk zo beperkt mogelijk zal zijn. Dezelfde aangiftesoftware kunnen we ook gebruiken om uw voorlopige aanslag bij te stellen.

Wij vinden het belangrijk dat voor u alles transparant en duidelijk is. De aangifte wordt stapsgewijs met u doorgenomen, daarbij gebruiken we vaak “Jip en Janneketaal” in plaats van vaktermen. Zo is voor u duidelijk hoe alles in uw aangifte verwerkt is. Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel.

De aangiften die wij voor u kunnen verzorgen zijn:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • ICP-aangiften
 • Dividendbelasting
bmk advies en administratie fiscale aangifte

Financiële administratie verzorgen

Iedere ondernemer wil graag up to date zijn met de stand van zaken binnen de onderneming. Hierop kan gestuurd en waar nodig bijgesteld worden. Met een juiste inrichting van de administratie is dit uiteraard geen probleem. Net als in een auto kunt u via ons beschikken over een dashboard waarbij in een oogopslag de stand van zaken zichtbaar is.

In de digitale wereld is tegenwoordig veel mogelijk, toch vinden we het belangrijk dat we uw grenzen op dit gebied met u afstemmen, zodat duidelijk is wat uw taken zijn en wanneer wij het stokje van u overnemen.
Door onze expertise zijn wij in staat om het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken.

bmk advies & administratie fiscaal advies

Neem vrijblijvend contact met ons op

Onze werkzaamheden zijn enorm uitgebreid en lopen uiteen van het begeleiden van een startende ondernemer tot aan een ondernemer die stopt en zijn bedrijf wil overdragen. Hierbij staan telkens de belangen van de klant voorop.

Personeels- en salarisadministratie

Wanneer u personeel in dienst heeft, kunnen wij zorgen voor de personeels- en salarisadministratie.

Met onze HR-tools kunnen we putten uit een breed scala van data, waaronder alle CAO’s en de wet- en regelgeving op P&O gebied, welke telkens geactualiseerd wordt.

Daarnaast zorgen wij voor de salarisadministratie, welke volledig gedigitaliseerd is en waarbij werkgever en werknemer beschikken over een eigen inlogportaal.

De volgende werkzaamheden op dit gebied kunnen wij voor u verzorgen:

 • Salarisadministratie, maandelijkse loonstroken, jaaropgaven, opgaven naar de Belastingdienst en Pensioenfondsen.
 • Personeelsadministratie, opstellen van arbeidsovereenkomsten. Naleving bepalingen in de CAO. Opstelling beëindigingsovereenkomsten. Bepaling transitievergoeding.
bmk advies & administratie personeelsadministratie salarisadministratie

Financieringsaanvragen

Voor starters, maar ook voor ondernemers die hun financieringsmogelijkheden willen uitbreiden bent u bij ons aan het juiste adres.

Ook daarvoor geldt dat de basis bestaat uit de juiste componenten binnen de administratie. Van daaruit kunnen we verder bouwen richting de toekomst. Hiermee kunnen we in kaart brengen of de gewenste financiering een haalbare kaart is.

Vervolgens kunnen we weer schakelen naar een financieringspartij, deze kan met de door ons in samenwerking met de ondernemer opgestelde prognoses weer verder met de uiteindelijke aanvraag.
Het spreekt voor zich dat een goed netwerk in dergelijke situaties van belang is.

 

Startersbegeleiding

Voor hen die de eerste stappen willen zetten als ondernemer zorgen wij voor een juiste begeleiding. Wij bespreken met de zaken die dan op hun pad kunnen komen zoals:

 • Wat is de vermogensbehoefte om de onderneming te starten
 • Welke rechtsvorm past het beste bij de ondernemer
 • Hoe moet de administratie worden ingericht
 • Hoe kunnen risico’s worden afgedicht
 • Is er een financiering nodig

Neem gerust contact op met BMK Advies & Administratie wanneer u van start wil gaan!